Villkor

Genom att ingå detta avtal samtycker Kunden till att EKO-Gruppen Hässleholm AB äger rätt att skicka/tillhandahålla/erbjuda information, undersökningar och kommersiella budskap till användarna via exempelvis e-post, SMS, MMS, Fax, telefoni (inkl. mobil) och andra elektroniska kommunikationssätt. Kunden har rätt att tacka nej till marknadsföring från EKO-Gruppen Hässleholm AB genom att avbeställa detta genom att skicka epost till info@ekostormarknad.se. Det går även att avregistrera sig direkt i appen. EKO-Gruppen Hässleholm AB har aldrig för avsikt att genomföra marknadsföringsåtgärder till medlemmar under 16 år. EKO-Gruppen Hässleholm AB har rätt att överlåta detta användaravtal mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om EKO-Gruppen Hässleholm AB överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Med tredje man innefattas även bolag som ingår i samma koncern som EKO-Gruppen Hässleholm AB. Kunden kan inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

I händelse av att EKO påverkas av en force majeure händelse skall EKO snarast meddela dig angående den uppskattade omfattningen och längden av EKOs oförmåga att uppfylla, eller försening i uppfyllelse, av sina skyldigheter så gott det går. EKO tar inget ansvar för följderna av en force majeure händelse. En force majeure händelse innebär en händelse utanför EKOs kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd. Kunden godkänner och förstår att EKOs tjänster inte fungerar och att EKO inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot Kunden under dessa villkor avseende tjänster i händelse av force majeure.

Genom ingående av detta avtal samtycker Kunden till att EKO använder så kallade cookies på sin webbplats vilket Kunden godkänner. En cookie innehåller ingen personinformation utan hjälper EKO statistiskt genom att registrera antalet besök på Webbplatsen samt att hålla reda på vilka annonser som visats för en speciell webbläsare. I vissa fall använder EKO även cookies för att komma ihåg sina användares inställningar så att de själva slipper ställa in dessa vid varje besök. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsares inställningar. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan dock funktionaliteten begränsas på vissa delar av EKO vilket innebär att sidorna inte alltid kommer att visas korrekt. Samtycket kan alltid sägas upp genom att ändra inställningarna i din Webbläsare. EKO-Gruppen Hässleholm AB förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren för EKO-Gruppen Hässleholm AB.