Välj en sida

Villkor för tävling med EKO Stormarknad & The Walt Disney Company Nordic

Villkor för tävling med EKO Stormarknad & The Walt Disney Company Nordic

 1. Arrangör

EKO Stormarknad Sölvesborgsvägen 540, 291 69 Fjälkinge (”EKO”)

i samarbete med:  The Walt Disney Company Nordic AB, Västra Järnvägsgatan 23, 10 tr, 101 23 STOCKHOLM, Sverige (“Disney Nordic”),

 1. Vem får delta

Alla som är folkbokförda i Sverige och uppfyller kraven nedan kan delta i tävlingen. Minimiåldern är 18 år. Anställda vid Disney Nordic respektive anställda på eventuella deltagande byråer och partners (inclusive EKO), samt deras familjer får inte delta i tävlingen.

 1. När kan du delta?

Tävlingen börjar den 23/11 2020 och slutar den 27/11 2020 kl. 12:00. Du kan inte delta i tävlingen när tävlingsperioden är slut.

 1. Hur deltar du?

Deltagande sker via EKO-butikens Facebooksida.

 1. Vinnare

Vinnarna utses av en jury bestående av anställda på Disney Nordic. Juryn bedömer vinnarna efter kreativitet och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Juryns beslut kan ej överklagas.

 1. Vinster/Priser

7 personer vinner:

1 x Musse Pigg gosedjur

Vinnare informeras genom meddelande via Facebook senast den 1/12 2020.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Priset kan ej bytas ut mot pengar eller andra varor. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Vinst/Pris skickas till vinnare via post efter avslutad tävling. Disney Nordic ansvar inte för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser orsakade av distributör/postombud och/eller s.k. Force Majeure.

 1. Tryckfel och oavsiktliga misstag

Disney Nordic, och eventuella partners involverade i tävlingen, ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingen.

 1. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Disney Nordic som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen, lämnas inte till 3:e part och och kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla angivna syften. För ytterligare information om vår integritetspolicy se: https://privacy.thewaltdisneycompany.com/sv/policy-avseende-sekretess-och-personuppgiftsbehandling/.

 1. Varumärken och Copyright

Alla varumärken och övrigt material som Disney Nordic gör tillgängligt i samband med tävlingen och/eller på dess webbplats skyddas av allmänna immaterialrättsliga bestämmelser såvida inte annat anges – och sådana varumärken och övrigt material får alltså inte användas utan föregående, skriftligt tillstånd från behörig instans på Disney Nordic.

 1. Ansvar och rättigheter

Genom att skicka in bidrag till tävlingen intygar deltagare att bidraget är deltagarens eget och överlåter upphovsrätten avseende bidraget till Disney Nordic. Samtliga av deltagarens rättigheter till bidraget upphör därmed och Disney Nordic får använda bidraget utan begränsning i tid, på ett valfritt sätt, utan erläggande av ersättning, inom Disney Nordics normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Disney Nordic ansvarar inte för:

 • Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registreringar eller användning av webbplatsen/applikationen.
 • Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering eller användning av webbplatsen/applikationen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder eller video från webbplatsen/applikationen.
 • Material som användarna publiceras på webbplatsen/applikationen;

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, uppmuntrad eller administrerad av, eller sammankopplad med Facebook/Instagram. Facebook/Instagram ansvarar inte för:

 • Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av deltagande i tävlingen eller registrering/ användning av webbplatsen/applikationen.
 • Virus eller annan skada på användarens dator/enhet till följd av registrering/ användning av webbplatsen/applikationen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder eller video från webbplatsen/applikationen.
 • För material som användare publicerar på Facebook/Instagram gäller de regler som Facebook/Instagram uppställer för användare av plattformen;

Genom att skicka in bidrag och därmed delta i tävlingen intygar deltagaren att denne själv har komponerat bidraget och att bidraget inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

Disney Nordic förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Disney Nordic bedömer att bidraget kan vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.